Tin hoạt động Thi đua Khen thưởng

Xem tất cả

Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang dẫn đầu Khối thi đua số 13

Chiều 25/01/2017, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, Khối thi đua số 13 gồm các doanh nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ...

Chi tiết

Tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 2 năm 2017

Ngày đăng: 24.01.2018

Khối thi đua các ngành kinh tế, kỹ thuật năm 2017 có nhiều khởi sắc

Ngày đăng: 24.01.2018

Huyện Vĩnh Thuận tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 01.01.2018

Thêm 2 huyện tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 10.11.2017

Phong trào thi đua

Xem tất cả

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua, Khối thi đua số 3 năm 2017

Thực hiện Bản ký kết giao ước thi đua số 48/BKK-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua số 3; Quy chế số 49/QC-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua - Khối 3 về tổ ...

Chi tiết

Phát động đợt thi đua tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017

Ngày đăng: 27.06.2017

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày đăng: 22.05.2017

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 27.03.2017

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng: 27.03.2017