• Ngày càng nhiều gương điển hình làm theo Bác

    Sau 2 năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiếntrong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Tuyên ngôn độc lập - văn kiện lịch sử, áng văn bất hủ

    Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Bản Tuyên ngôn độc lập do Người soạn thảo không chỉ mang giá trị lịch sử to lớn mà còn là một áng văn bất hủ

  • Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua

    65 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên quê hương Thái Bình, qua các thế hệ, đã nhân lên truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, góp phần khẳng định tầm cao nhân cách, chiều sâu văn hóa tâm hồn của người công dân đối với Tổ quốc thông qua những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể.