• Kiểm tra phong trào thi đua

    (BTĐKT) - Từ ngày 8-31/3/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến lập các đoàn kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại 14 tỉnh thuộc 7 vùng thi đua.