• Họp triển khai về việc thành lập Khối thi đua số 24 thuộc tỉnh

    Ngày 22/3/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp triển khai một số nội dung tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang tại Ban Thi đua - Khen thưởng, cuộc họp do ông Hà Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì cuộc họp.