• Họp triển khai về việc thành lập Khối thi đua số 24 thuộc tỉnh

    Ngày 22/3/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp triển khai một số nội dung tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang tại Ban Thi đua - Khen thưởng, cuộc họp do ông Hà Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì cuộc họp.

  • Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang

    Ngày 27/02/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đã họp phiên toàn thể lần thứ I/2018, cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Mai Văn Huỳnh chủ trì.

  • Nhiều chỉ tiêu giao ước đạt và vượt kế hoạch

    Ngày 30/01/2018, tại văn phòng UBND huyện An Minh, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.