Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày: 25.05.2018
Sáng 25/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp để Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.

            Ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp, cùng dự  có ông Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Sạch, Bí thư huyện ủy huyện Châu Thành; cùng dự có các thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

Ông Phạm Vũ Hồng (bên phải) Chủ tịch UBND tỉnh trao QĐ điều động và bổ nhiệm GĐ Sở Nội vụ cho ông Nguyễn Văn Sạch

            Thực hiện công tác cán bộ của Tỉnh ủy, ngày 09/5/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1097-QĐ/TU về việc phân công cán bộ đối với ông Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ về Liên đoàn Lao động tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013- 2018. Thực hiện Thông báo số 1226-TB/TU ngày 22/5/2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ và giới thiệu để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021, ngày 24/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Sạch, Bí thư huyện ủy huyện Châu Thành, làm Giám đốc Sở Nội vụ và giới thiệu ứng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

            Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực, phẩm chất và sự đóng góp của ông Trần Thanh Việt nguyên Giám đốc Sở Nội vụ trong thời gian công tác tại Sở Nội vụ, đồng thời hy vọng trong thời gian tới với cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao. Chỉ đạo Sở Nội vụ, nhất là các thành viên Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, tính quyết liệt và sự sáng tạo, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ cùng Giám đốc Sở quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện có hiệu quả một số công tác trọng tâm như: Một là, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, nhất là tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Hai là, tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử, thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Ba là, tiếp tục hoàn chỉnh đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Thổ Châu, đề án Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Phú Quốc… để trình cơ quan có thẩm quyền.

            Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã dành cho ông, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Sở Nội vụ và hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt cùng tập thể Ban Giám đốc và đội ngũ công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                          HC

 

Số lần đọc: 335