Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang dẫn đầu Khối thi đua số 13
Ngày: 31.01.2018
Chiều 25/01/2017, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, Khối thi đua số 13 gồm các doanh nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2017.

Khối thi đua số 13 gồm 07 đơn vị: Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Khối trưởng), Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang, Viễn thông Kiên Giang, Bưu điện Kiên Giang, Điện lực Kiên Giang, Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang và Viettel  Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, bình chọn và suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 và bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị thành viên Khối thi đua 13. Hội nghị đã nghe              Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Khối trưởng Khối thi đua số 13 trình bày. Theo đó, năm 2017 Khối thi đua số 13 đã ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 3 nội dung theo định hướng của UBND tỉnh, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị đã phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí thi đua đã giao ước và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao khá toàn diện cả 3 nội dung thi đua, nổi bật là: Về nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với 8 tiêu chí, điểm chuẩn 650 và điểm thưởng vượt chỉ tiêu thi đua là 40 điểm, có 6/7 đơn vị đạt và vượt cả 8 chỉ tiêu định lượng và đạt số điểm cao, nổi bật là Công ty CP Xuất, nhập khẩu Kiên Giang (690 điểm), Công ty CP xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang (689 điểm), Điện lực Kiên Giang và Viettel Kiên Giang (682 điểm).... Nội dung 2, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, với 4 tiêu chí thi đua đã được các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc như: Tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân viên, người lao động; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, kết quả có 6/7 đơn vị trong khối đạt điểm tuyệt đối là 200/200 điểm chuẩn. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với 7 tiêu chí, kết quả có 5/7 đơn vị đạt điểm số từ 50/100 điểm chuẩn, đơn vị có điểm cao là Công ty CP xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang (85/100 điểm chuẩn); ngoài ra một số đơn vị trong khối còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như VNPT Kiên Giang, Viettel Kiên Giang... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc tổ chức chuyên đề thi đua chung của Khối chưa được thực hiện; giữa các đơn vị trong khối chưa có sự đồng đều trong thực hiện các nội dung thi đua, nhất là nội dung 3 (thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng) có sự chênh lệch điểm khá lớn giữa các đơn vị; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các đơn vị trong khối còn hạn chế.

            Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2017, khắc phục các hạn chế trong năm 2018, Khối thi đua số 13 tập trung thực hiện một số trọng tâm: (1) Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Khối thi đua 13, đảm bảo lượng hóa được hầu hết các tiêu chí trong các nội dung thi đua; (2) Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 một cách cụ thể, nhất là tiêu chí trong nội dung 3 phù hợp đặc điểm của các thành viên trong Khối và điều hành thực hiện tốt giao ước thi đua đã ký kết; (3) quan tâm công tác tuyên truyền và giới thiệu giao lưu các điển hình tiên tiến trong khối; (4) quan tâm thực hiện nội dung 3 về công tác TĐKT để từng bước đi vào nề nếp.

            Qua tổng kết đánh giá chấm điểm, đơn vị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang đạt 974/1000 điểm chuẩn, được các thành viên trong Khối thi đua số 13 suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; đơn vị Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang đạt 945/1000 điểm chuẩn, xếp thứ nhì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng tại Hội nghị này, các thành viên trong Khối thi đua đã bầu đơn vị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang làm Khối trưởng và Viettel Kiên Giang làm Khối phó Khối thi đua số 13 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                                     HC

Số lần đọc: 266