Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước
Ngày: 21.09.2017
Sáng 21/9/2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

            Dự phiên họp có 13/15 thành viên Hội đồng, 4/4 thành viên Tổ thư ký Hội đồng; Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số cơ quan tham mưu cùng dự; lãnh đạo Ban và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Tại phiên họp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 báo cáo kết quả xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 theo Kế hoạch phát động thi đua số 84/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh. Hội đồng đã xem xét và bỏ phiếu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh: Thứ nhất, xét và tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang” cho 21/23 cá nhân đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai, thông qua và bỏ phiếu cho ý kiến về hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao đối với tập thể và cá nhân (ngành Giáo dục và Đào tạo) gồm: Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 tập thể; Huân chương Lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 51/53 cá nhân đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đạt tiêu chuẩn theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                     HC

Số lần đọc: 61