Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang họp phiên toàn thể
Ngày: 12.06.2018
Sáng nay 12/6/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đã họp phiên toàn thể lần 2/2018 dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

            Dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang (theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 và 1318/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang), tham dự còn có  đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng TĐKT tỉnh ngày 12/6/2018

            Cuộc họp đã thông qua các nội dung: Thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang” cho 15 cá nhân; thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ 2013 - 2017 đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 36 cá nhân, thành tích xuất sắc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động cho 02 tập thể và 02 cá nhân; thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 tập thể; thành tích cống hiến trong quá trình công tác đề nghị Huân chương Lao động cho 03 cá nhân là lãnh đạo. Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu kín theo quy định, kết quả: Có 10/15 cá nhân đạt số phiếu từ 90% trở lên được Hội đồng thống nhất đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang”; 01/2 tập thể được thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì với số phiếu 100%, 01/2 cá nhân với số phiếu 100% đồng ý đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 05/9 tập thể và 28/36 cá nhân được thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với số phiếu 100%; 01 tập thể với số phiếu 100% đồng ý đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì thành tích công tác an sinh xã hội; 03/3 cá nhân có thành tích cống hiến được thành viên Hội đồng bỏ phiếu với số phiếu 100% đồng ý đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

            Kết luận Hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp của các thành viên Hội đồng trong kỳ họp này, riêng hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công tác an sinh xã hội của tập thể và cá nhân, giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua- Khen thưởng) xác minh thêm việc chấp hành pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp để báo cáo xin ý kiến Hội đồng; giao cơ quan thường trực Hội đồng hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch UBND khen thưởng theo thẩm quyền và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để trình theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                              LK

 

Số lần đọc: 94