Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang họp phiên toàn thể
Ngày: 07.10.2019
Sáng nay 07/10/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

            Dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang, tham dự còn có lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội đồng TĐKT tỉnh họp phiên toàn thể kỳ II/2019

            Cuộc họp đã thông qua các nội dung: Thành tích cống hiến trong quá trình công tác đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động cho 02 cá nhân là lãnh đạo, quản lý. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân và thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang” cho 10 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu kín theo quy định, kết quả: 100% thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động cho 02 cá nhân lãnh đạo có quá trình cống hiến. 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019; 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang” cho 10 cá nhân tiêu biểu.

            Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp của các thành viên Hội đồng trong kỳ họp này, đồng thời giao cơ quan thường trực Hội đồng hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch UBND khen thưởng theo thẩm quyền và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để trình theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                                   LK

 

Số lần đọc: 62