Họp phiên toàn thể Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Ngày: 25.05.2017
Sáng 23/5/2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Cùng dự phiên họp có 11/15 thành viên Hội đồng, Tổ thư ký Hội đồng; lãnh đạo Ban và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Trong phiên họp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thông qua 3 nội dung: Thứ nhất, thông qua và bỏ phiếu cho ý kiến về hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, tổng số 41 hồ sơ (03 Huân chương lao động, 41 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ), kết quả Hội đồng thống nhất đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 20 cá nhân, để lại 05 tập thể và 16 cá nhân (01 đề nghị Huân chương lao động hạng ba, 05 tập thể và 15 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ);. Thứ hai, thông qua và bỏ phiếu cho ý kiến về hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến cho 07 cá nhân, kết quả Hội đồng đề nghị truy tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba cho 05 cá nhân. Thứ ba, thông qua và bỏ phiếu cho ý kiến về hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, tổng số 43 hồ sơ, Hội đồng thống nhất đề nghị tặng, truy tặng 43 gia đình Huân chương độc lập gồm: Huân chương độc lập hạng nhất 01 gia đình, Huân chương độc lập hạng nhì 06 gia đình, Huân chương độc lập hạng ba 36 gia đình.

            Kết luận cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến các trường hợp phải lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định và tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                                HC

Số lần đọc: 92