Huyện Giang Thành mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 07.11.2019
Ngày 06/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng toàn huyện.

            Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019. Để chuẩn bị tốt cho công tác bình xét khen thưởng năm 2019, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong các trường học trên địa bàn huyện năm học 2019- 2020, UBND huyện chủ trì tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT nhằm tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện trong việc áp dụng một số quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về công tác TĐKT, các nghiệp vụ cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt trên các lĩnh vực và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ xét khen thưởng.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác TĐKT huyện Giang Thành năm 2019

            Dự, chủ trì và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Giang Thành; dự và truyền đạt các kiến thức lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó trưởng ban Ban TĐKT; cùng gần 140 đại biểu là lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã; đại diện Ban Giám hiệu và viên chức phụ trách công tác TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Giang Thành phát biểu khai mạc lớp

            Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những nội dung mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới trong quy định của UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh; Chuyên đề 4, một số kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Đây là huyện thứ 12 tổ chức tập huấn công tác TĐKT năm 2019, qua lớp tập huấn này sẽ góp phần giúp các đơn vị trong huyện triển khai thực hiện tốt việc xét khen thưởng cuối năm  2019, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thi đua năm học 2019-2020 của huyện đạt kết quả./.

                                                                                                                                                                                                                         LK

 

Số lần đọc: 45