Kết quả phong trào thi đua của Khối 4 đã góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2017
Ngày: 17.01.2018
Khối thi đua số 4 gồm 7 đơn vị đã tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2017 tại hội trường Sở Y tế vào ngày 12/01/2017 vừa qua.

            Bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách chỉ đạo Khối thi đua số 4 đã dự và chỉ đạo hội nghị; dự hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh.

            Hội nghị đã nghe đơn vị Khối trưởng là Sở Y tế trình bày Báo cáo tổng kết giao ước thi đua của Khối năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, theo đó năm 2017 các đơn vị trong khối thi đua đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm trong tổ chức, phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu đã giao ước với các đơn vị trong khối, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2017, cụ thể 3 nội dung giao ước thi đua đã được thực hiện tốt: Nội dung 1, thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao gồm 6 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1 có ít nhất 5 chỉ tiêu định lượng đã được các đơn vị thành viên trong khối thực hiện tốt, 7/7 đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu định lượng, một số đơn vị đạt cao như Sở Giáo dục và Đào tạo (5/5 chỉ tiêu vượt kế hoạch), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (5/5 chỉ tiêu vượt kế hoạch), Sở Khoa học và Công nghệ (4/5 chỉ tiêu vượt kế hoạch)…, qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra như: Năm học 2017-2018 có 670 đơn vị trường học, trong đó có 212 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 21 trường; huy động trẻ từ 6-14 tuổi đạt 96,06% tăng 0,03% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2016-2017 đạt 96,64% (tăng 4,48% so với năm học trước). Chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, khống chế kịp thời và không để dịch lớn xảy ra; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, giảm tải bệnh viện; hiện có 6,62 bác sĩ/vạn dân so với năm 2016 là 6,45 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,2% so với năm 2016; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 80,52% (kế hoạch 79%) Giải quyết việc làm cho 38.255 lượt người đạt 109,3% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt kế hoạch; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đều khắp trên địa bàn tỉnh. Tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang đạt 6.079.179 người tăng 7,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 18,9%... các tiêu chí khác trong nội dung 1 cũng được các đơn vị trong khối thực hiện tốt, ngoài phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, từng cớ quan trong khối đều có phong trào thi đua chuyên đề mang tính đặc thu như Sở Y tế có phong trào thi đua “Thực hiện tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được toàn ngành hưởng ứng tích cực, qua khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại các đơn vị tăng 5,4% so năm 2016; Giáo dục và Đào tạo có phong trào thi đua “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” cùng việc duy trì nhiều phong trào thi đua trong dạy và học; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội duy trì phong trào thi đua “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” tỉnh Kiên Giang năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, qua phong trào đã xét đề nghị 40 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng ngày khoa học, công nghệ Việt nam 18/5”… Nội dung 2, thi đua xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, các đơn vị trong khối đã tập trung triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đoàn thể, qua chấm điểm có 6/7 đơn vị đạt từ 180- 190/200 điểm chuẩn, có 1 đơn vị đạt 150/200 điểm chuẩn. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 4/7 đơn vị thực hiện tốt và đạt từ 88.5 – 95/100 điểm chuẩn, còn lại 3 đơn vị đạt dưới 50/100 điểm chuẩn.

            Phát biểu chỉ đạo, bà Lưu Thị Ngọc Sương cho rằng kết quả phong trào thi đua của Khối 4 đã góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2017 do Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, tuy nhiên việc tổ chức hoạt động của Khối thi đua chưa toàn diện, phong trào thi đua của các đơn vị trong khôi chưa đồng đều, một số chỉ tiêu nhiệm vụ được giao ký giao ước thi đua chưa bám sát chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao cho ngành. Đồng thời yêu cầu trong năm 2018, năm có ý nghĩa bản lề cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cả giai đoạn 2016 - 2020 đã được đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong khối, các đơn vị trong khối phải bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 đã đề ra để giao ước thi đua, Khối trưởng và Khối phó phải phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng quy chế hoạt động của khối và ban hành trong quí I/2018 để thực hiện, đồng thời thống nhất số tiêu chí định lượng trong thực hiện Nội dung thi đua thứ nhất theo định hướng của UBND tỉnh, những ngành không được trên giao chỉ tiêu định lượng thì phải tính toán kỹ để xây dựng chỉ tiêu cho sát thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành và thể hiện tinh thần thi đua quyết liệt.

            Tại hội nghị này Khối thi đua số 4 đã đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện giao ước thi đua, qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2017, theo đó đơn vị có số điểm cao nhất là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được 961,5 điểm được suy tôn dẫn đầu Khối 4, tiếp theo là đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ được 961 điểm xếp hạng nhì, đơn vị có điểm thấp nhất là Sở Văn hóa và Thể thao được 831,3 điểm, đồng thời bầu Khối trưởng năm 2018 là Sở Văn hóa và Thể thao, Khối phó là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội./.

                                                                                                                                                                                                                         LK

Số lần đọc: 130