Kết quả phong trào thi đua Khối thi đua số 1 góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày: 02.02.2018
Khối thi đua số 1 gồm các cơ quan nội chính cấp tỉnh đã tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

             Ngày 31/01/2017, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Khối thi đua số 1 gồm 06 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang (Khối trưởng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiên Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, bình chọn và suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 và bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị thành viên Khối thi đua số 1. Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Khối trưởng Khối thi đua số 1 trình bày. Theo đó, năm 2017 Khối thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua với 3 nội dung theo định hướng của UBND tỉnh, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, các cơ quan nội chính đã phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí thi đua đã giao ước và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao khá toàn diện, kết quả nổi bật trên 3 nội dung thi đua gồm: Nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với 6 tiêu chí, điểm chuẩn 650 và điểm thưởng vượt chỉ tiêu thi đua là 40 điểm, có 6/6 đơn vị đều đạt 6 tiêu chí trong nội dung này, nổi bật là việc thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu định lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao với kết quả: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đăng ký và thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu định lượng, nội bật như công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 75,10% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vượt 5,10% so chỉ tiêu thi đua; thực hiện chương trình huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% chương trình trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 80%, vượt 5% chỉ tiêu thi đua... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện 5 chỉ tiêu định lượng đều đạt và vượt như công tác huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt 77,4% vượt 2,4% so chỉ tiêu đăng ký thi đua; thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” trong năm nhận đỡ đầu được 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, vượt 20% chỉ tiêu thi đua... Công an tỉnh trong năm mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với kết quả giảm được 117 vụ phạm pháp hình sự so năm trước, điều tra khám phá 796/867 vụ, bắt 1.107 đối tượng đạt 91,8% vượt 16,8% so chỉ tiêu đăng ký thi đua; bắt, vận động đối tượng hiện có lệnh truy nã trong tổng số đối tượng truy nã là 125 đối tượng đạt 43,25%, vượt 13,25% so chỉ tiêu kế hoạch... Viện Kiểm sát tỉnh thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu định lượng đã đăng ký, nổi bật là số án Viện Kiểm sát 2 cấp đã thụ lý giảm 54 vụ so 2016;  đã giải quyết đạt 97,55% vụ, vượt 2,55% so chỉ tiêu đăng ký thi đua, các quyết định truy tố đúng hạn 100%, vượt 5% về số vụ và 100% bị can đúng tội, vượt 5% so chỉ tiêu đăng ký... Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 997 vụ, việc, giải quyết 887 vụ, việc các loại đạt 89%, so cùng kỳ thụ lý tăng 67 vụ, việc, giải quyết tăng 109 vụ, việc tăng 14%; chất lượng xét xử được nâng lên, án do Tòa án tỉnh xử bị hủy chỉ chiếm 0,39% , giảm 0,77% so với quy định... Thanh tra tỉnh đăng ký và thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu định lượng, nổi bật là các cuộc thanh tra kết thúc đã phát hiện sai phạm 5 tỷ 486 triệu đồng, trong đó thu về cho đơn vị 681 triệu đồng, xử lý khác 768 triệu đồng; thu nộp ngân sách 4 tỷ 036 triệu đồng, đạt 100%, vượt 20% so chỉ tiêu thi đua; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 70/70 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và đơn khiếu nại quyết định giải quyết lần hai, đạt 100%, vượt 5% so chỉ tiêu kế hoạch... Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác cải cách hành chính... các đơn vị thành viên khối thi đua thực hiện đạt kết quả tốt. Với kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2017. Nội dung 2, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, với 4 tiêu chí thi đua đã được các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc như: Tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân viên, người lao động; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; xây dựng hệ thống chính trị đạt trong sạch, vững mạnh, kết quả có 5/6 đơn vị trong khối đạt điểm tuyệt đối là 200/200 điểm chuẩn. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với 7 tiêu chí, kết quả có 5/6 đơn vị đạt điểm số từ 75/100 điểm chuẩn, đơn vị có điểm cao là Công an tỉnh (91,25/100 điểm chuẩn), Thanh tra tỉnh (90,75/100 điểm chuẩn); Ngoài phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2017 các đơn vị trong Khối thi đua, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức rất tốt các đợt thi đua hoặc chuyên đề thi đua đạt hiệu qua cao như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có đợt thi đua thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiên Giang năm 2017; phong trào tổ chức Tết Quân – Dân...; Công an tỉnh có phong trào thi đua nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ký lệnh công bố pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân; thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an Nhân dân; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh có phong trào thi đua “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối thi đua chưa thực hiện tốt; phong trào thi đua ở một vài đơn vị phát triển chưa đều; phát hiên, bồi dưỡng va2nha6n rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt chưa nhiều; chưa tổ chức được chuyên đề thi đua chung của Khối; giữa các đơn vị trong khối chưa có sự đồng đều trong thực hiện nội dung thi đua, nhất là nội dung 3 (thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng) có sự chênh lệch điểm khá lớn giữa các đơn vị.

            Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2017, khắc phục các hạn chế trong năm 2018, Khối thi đua số 1 tập trung thực hiện một số trọng tâm: (1) Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Khối thi đua 1, đảm bảo lượng hóa được hầu hết các tiêu chí trong các nội dung thi đua; (2) Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 một cách cụ thể phù hợp đặc điểm của các thành viên trong Khối và điều hành thực hiện tốt giao ước thi đua đã ký kết; (3) quan tâm công tác tuyên truyền và giới thiệu giao lưu các điển hình tiên tiến trong khối; (4) quan tâm thực hiện nội dung 3 về công tác TĐKT để từng bước đi vào nề nếp.

            Qua tổng kết đánh giá chấm điểm thi đua, Công an Kiên Giang đạt 986,25/1000 điểm chuẩn, được các thành viên trong Khối thi đua số 1 suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 978,85/1000 điểm chuẩn, xếp thứ nhì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng tại Hội nghị này, các thành viên trong Khối thi đua đã bầu đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang làm Khối trưởng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh làm Khối phó Khối thi đua số 1 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                                  LK

Số lần đọc: 87