Kết thúc lớp thứ 3 tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các Hợp tác xã thuộc huyện Tân Hiệp năm 2017
Ngày: 15.09.2017
Ngày 15/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn thứ 3 về nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

            Thực hiện kế hoạch mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho các HTX thuộc khối thi đua của tỉnh năm 2017 giữa Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh và Ban Thi đua- Khen thưởng. Ngày 14/9/2017, lớp tập huấn thứ 3 dành cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các HTX xã trên địa bàn huyện Tân Hiệp thuộc khối thi đua của tỉnh được tiến hành, dự tấp huấn có ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng ban TĐKT, lãnh đạo Ban TĐKT và công chức phòng chuyên môn; ông Lê Văn Mạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hiệp cùng 70 lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của hơn 40 HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tập Hiệp.

            Nội dung tập huấn gồm: Nội dung cơ bản của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày. Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã dành thời gian để một số doanh nghiệp trao đổi, hợp tác tiêu thụ nông sản của các HTX trên địa bàn trong thời gian tới.

            Như vậy, đến nay đã hoàn thành mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho hơn 300 lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của gần 200 HTX đã tham gia khối thi đua của tỉnh năm 2017./.

                                                                                                                                                                                                                          HC

 

Số lần đọc: 43