Khối thi đua số 14 tổng kết giao ước thi đua năm 2017
Ngày: 26.01.2018
Năm 2017, Khối thi đua số 14 gồm các ngân hàng thương mại đã hoàn thành tốt các nội dung giao ước thi đua và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

            Chiều 25/01/2017, tại Ngân hàng Ngoại thương, Chi nhánh Kiên Giang, Khối thi đua số 14 gồm 10 đơn vị: Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Kiên Long, Ngân hàng Sacombank và Quỹ Đầu tư, phát triển đã họp tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên Khối thi đua 14 dự đầy đủ. Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 do Khối trưởng Khối thi đua số 14 là Ngân hàng Ngoại thương, Chi nhánh Kiên Giang trình bày. Theo đó, năm 2017 Khối thi đua số 14 đã ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung đã giao ước và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực của từng đơn vị trong khối, đã đạt kết quả khá toàn diện cả 3 nội dung thi đua, nổi bật là: Về nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với 8 tiêu chí, điểm chuẩn 650 và điểm thưởng vượt kế hoạch là 40 điểm, có 9/10 đơn vị đạt và vượt cả 8 chỉ tiêu định lượng, trong đó nợ xấu đều ở mức dưới 3% và đạt số điểm cao như: Ngân hàng Nông nghiệp (688 điểm), Ngân hàng Phát triển 686,93 điểm, Ngân hàng Kiên Long (686,40 điểm).... Nội dung 2, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, với 4 tiêu chí thi đua đã được các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc như: Tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân viên, người lao động; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, kết quả có 8/10 đơn vị trong khối đạt điểm tuyệt đối là 200/200 điểm chuẩn. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với 7 tiêu chí, kết quả có 4/10 đơn vị đạt từ 65/100 điểm chuẩn, đơn vị có điểm cao là Ngân hàng Nông nghiệp (97/100 điểm chuẩn), Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Hợp tác (91/100 điểm chuẩn); ngoài ra một số đơn vị trong khối còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số kinh phí khá lớn như Ngân hàng Kiên Long (10,315 tỷ đồng), Ngân hàng Đầu tư (1,3 tỷ đồng)... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc tổ chức chuyên đề thi đua chung của Khối chưa được thực hiện; giữa các đơn vị trong khối chưa có sự đồng đều trong thực hiện các nội dung thi đua, nhất là nội dung 3 có sự chênh lệch điểm khá lớn giữa các đơn vị; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các đơn vị trong khối còn hạn chế.

            Qua tổng kết đánh giá chấm điểm, đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp đạt 995/1000 điểm chuẩn, được các thành viên trong Khối thi đua số 14 suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Ngân hàng Ngoại thương đạt 982/1000 điểm chuẩn xếp thứ nhì, Ngân hàng Hợp tác đạt 972,95/1000 điểm chuẩn xếp thứ ba đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng tại Hội nghị này, các thành viên trong Khối thi đua đã bầu đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp làm Khối trưởng và Ngân hàng Chính sách làm Khối phó Khối thi đua số 14 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                                            LK 

Số lần đọc: 110