Khối thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2017
Ngày: 27.03.2017
Sáng 21/3/2017, tại Sở Tài chính, Khối thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng, cùng dự có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 sở gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông, Vận tải và Sở Công thương, do Sở Tài chính làm Khối trưởng.

      Hội nghị đã thông qua dự thảo nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua số 3, gồm 3 nội dung với 17 tiêu chí thi đua theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số tiêu chí thi đua và cách tính điểm đạt, điểm thưởng như: Nội dung 1, thi đua thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị có 6 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1 các thành viên thống nhất các đơn vị đăng ký 5 tiêu chí thành phần định lượng phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính, mỗi tiêu chí thành phần được 70 điểm, và điểm thưởng tối đa cho mỗi tiêu chí thành phần là 7 điểm, ngoài ra để khuyến khích các thành viên Khối trong công tác cải cách hành chính, các thành viên thống nhất thưởng 5 điểm cho các đơn vị đạt loại tốt trở lên; các đại biểu thảo luận và thống nhất tiêu chí 4 Nội dung 2 tổ chức Đảng, đạt trong trong sạch vững mạnh (chi, đảng bộ cơ sở), công đoàn, chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc thì được mỗi tổ chức được 10 điểm, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được 10 điểm, không đạt chuẩn thì không có điểm... Hội nghị cũng thảo luận đóng góp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi thi đua của Khối thi đua số 3 trên cơ sở rút kinh nghiệm quy chế năm 2016 và những quy định mới của UBND tỉnh tại Quyết định 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017.

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Hà Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của Cụm, Khối thi đua trong phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh năm 2017, yêu cầu Khối thi đua số 3 thảo luận sâu sắc để xây dựng Quy chế hoạt động và bình xét thi đua thật cụ thể, chặt chẽ có tính khả thi cao, đồng thời nghiên cứu xây dựng nội dung thi đua chung của Khối hướng vào nội dung Phong trào thi đua chuyên đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” để có hoạt động giúp xã nghèo xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hoặc có hoạt động chung thiết thực trong năm 2017.

            Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 Sở tham dự đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017./.

                                                                                                             HC

Số lần đọc: 63