Khối thi đua số 4 tổng kết giao ước thi đua năm 2017
Ngày: 15.01.2018
Ngày 12/01/2017, Khối thi đua số 4 đã họp tổng kết giao ước thi đua năm 2017 tại hội trường Sở Y tế.

            Đến dự và chỉ đạo có bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách chỉ đạo Khối thi đua số 4; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh.

            Hội nghị đã nghe đơn vị Khối trưởng là Sở Y tế trình bày Báo cáo tổng kết giao ước thi đua của Khối năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Các đơn vị đã phát biểu trao đổi, thảo luận đóng góp vào các nội dung hoạt động của Khối, nhất là nội dung, tiêu chí thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan thành viên trong Khối phải dựa vào chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội hàng năm để làm chỉ tiêu định lượng có tính chất bắt buộc, ngoài ra chọn thêm các chỉ tiêu định lượng khác phản ánh chức năng nhiệm vụ chính của cơ quan, đồng thời các đại biểu cũng thảo luận và đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua năm 2018. Tại hội nghị này các thành viên trong Khối thi đua số 4 cũng đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2017, theo đó đơn vị có số điểm cao nhất là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được 961,5 điểm, tiếp theo là đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ được 961 điểm, đơn vị có điểm thấp nhất là Sở Văn hóa và Thể thao được 831,3 điểm. Hội nghị cũng đã bầu Khối trưởng năm 2018 là Sở Văn hóa và Thể thao, Khối phó là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

            Phát biểu chỉ đạo, bà Lưu Thị Ngọc Sương đánh giá cao kết quả phong trào thi đua năm 2017 mà các cơ quan thuộc Khối thi đua số 4 đã đạt được góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra cho năm 2017, đồng thời yêu cầu trong năm 2018, năm có ý nghĩa bản lề cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020 đã được đề ra trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, phong trào thi đua và chỉ tiêu giao ước thi đua của các đơn vị trong khối phải bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, Khối trưởng và Khối phó phải phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng quy chế hoạt động của khối và ban hành trong quí I/2018 để thực hiện, đồng thời thống nhất số tiêu chí định lượng trong thực hiện Nội dung thi đua thứ nhất theo định hướng của UBND tỉnh, những ngành không được trên giao chỉ tiêu định lượng thì phải tính toán kỹ để xây dựng chỉ tiêu cho sát thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành và thể hiện tinh thần thi đua quyết liệt./.

                                                                                                                                                                                                                            HC

Số lần đọc: 84