Nhiều chỉ tiêu giao ước đạt và vượt kế hoạch
Ngày: 31.01.2018
Ngày 30/01/2018, tại văn phòng UBND huyện An Minh, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

            Cụm thi đua số 1 gồm 5 huyện: An Minh (Cụm trưởng), An Biên (Cụm phó), U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và Gò Quao đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; dự Hội nghị có lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của 5 huyện. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, theo đó năm 2017, thực hiện 3 nội dung giao ước thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các thành viên trong Cụm thi đua số 1 đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm tổ chức phong trào thi đua và đạt kết quả khá đồng đều trên cả 3 nội dung, nổi bật là: Về nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gồm 22 tiêu chí, mặc dù năm 2017 trong bối cảnh tình hình chung có những khó khăn, thách thức nhất là diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cùng với những biến động tăng của giá vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, nhưng các đơn vị trong Cụm đã cố gắng, đẩy mạnh phong trào thi đua để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Hội đồng nhân dân địa phương đã đề ra và giao ước thi đua đã ký kết, nổi bật: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 huyện của Cụm thi đua 192,583 tỷ đồng đạt 141,29% kế hoạch giao, cả 5 huyện đều thu vượt chỉ tiêu giao, một số đơn vị thu vượt cao như huyện Gò Quao vượt 50,8%, huyện Vĩnh Thuận vượt 44%, huyện U Minh Thượng vượt 39,74%...; Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn có 4/5 đơn vị đạt từ 80% trở lên; các đơn vị trong Cụm đều giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn theo kế hoạch; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, một số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và đang lập thủ tục đề nghị công nhận; giảm tỷ lệ hộ nghèo, có 4/5 huyện vượt chỉ tiêu trên giao; toàn Cụm giải quyết việc làm cho 20.802 lượt lao động đạt 161,27% kế hoạch, có 5/5 huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị đạt cao là huyện Vĩnh Thuận vượt 107,4%, huyện U Minh Thượng  vượt 98,9%, huyện An Minh vượt 88,2% ...; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hoá có 4/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị  vượt cao như huyện U Minh Thượng vượt 23,4%, huyện An Minh vượt 7,69%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trong toàn Cụm đạt trên 70%, có 3/5 đơn vị trong Cụm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao như huyện An Minh đạt 121,39%, huyện An Biên đạt 110,45%, huyện U Minh Thượng đạt 100,7%; về công tác quốc phòng - an ninh và an toàn giao thông các huyện trong Cụm có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các tiêu chí này: Về tai nạn giao thông, có 2/5 đơn vị là huyện Gò Quao và An Biên giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so năm 2016; công tác quốc phòng, an ninh trong Cụm được đảm bảo. Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị với 4 tiêu chí, các đơn vị trong Cụm đều tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hạn chế cơ sở yếu kém; các tổ chức chính trị - xã hội trong Cụm có nhiều hoạt động thiết thực, qua đánh giá xếp loại của tỉnh có  2 đơn vị là huyện An Minh và Vĩnh Thuận cả 7 tổ chức chính trị- xã hội đạt từ loại tốt trở lên. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Cụm thực hiện khá tốt, có 3/5 đơn vị có mức điểm trên 60/100 điểm chuẩn. Trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện một số mô hình mới hiệu quả trên một số lĩnh vực được giới thiệu để các đơn vị học tập, giao lưu. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế nổi lên đó là: Việc cụ thể hóa các tiêu chí thi đua để phù hợp với đặc thù của Cụm thi đua để đưa vào quy chế hoạt động của Cụm có mặt chưa đủ rõ; hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm và phổ biến các mô hình mới hiệu quả, cách làm hay chưa được tốt; tổ chức thi đua theo chuyên đề để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn, có ý nghĩa của từng địa phương chưa được thường xuyên; việc quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung 3, thi đua thực hiện công tác TĐKT của một số đơn vị trong Cụm thi đua số 1 chưa sâu sát.

            Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng nhấn mạnh: Năm 2018, năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đòi hỏi công tác TĐKT phải có sự tập trung quyết liệt để góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động của Cụm thi đua theo hướng cụ thể hóa và lượng hóa các tiêu chí theo định hướng của UBND tỉnh; tổ chức ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt nội dung thi đua đã ký kết; khuyến khích tổ chức thi đua theo chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó trong cụm và từng đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống Ngành TĐKT (11/6/1948 - 11/6/2018); quan tâm thực hiện các yêu cầu trong công tác TĐKT theo nội dung 3 đã đề ra.

            Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2017, Cụm thi đua số 1 đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là huyện An Biên với số điểm đạt 892,5/1000 điểm chuẩn, đơn vị đạt hạng nhì là huyện An Minh đạt 884,8/1000 điểm chuẩn, cũng tại Hội nghị này Cụm thi đua số 1 đã bầu chọn đơn vị huyện An Biên làm Cụm trưởng và huyện Vĩnh Thuận làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                          LK

Số lần đọc: 87