Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang
Ngày: 09.10.2019
Sáng nay, 09/10/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2019 đã được tiến hành trọng thể.

            Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ III, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; dự Đại hội có các đại biểu là thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng 249 đại biểu chính thức được bầu chọn từ các huyện, thành phố và sở, ngành cấp tỉnh.  

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc" cho các cá nhân có nhiều thành tích

            Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2019 trình bày tại Đại hội cho thấy đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang có 280.259 người chiếm 15,48% dân số toàn tỉnh, đông nhất là đồng bào Khmer với 242.602 người chiếm 13,40% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang là rất tích cực, nổi bật như: Phong trào thi đua lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được hưởng ứng tích cực, nhất là ở vùng nông thôn với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả có 25.338/273.792 nông dân là người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp chiếm 9,3% so với tổng số nông dân đạt danh hiệu hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” toàn tỉnh, từ phong trào thi đua lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập của người dân nông thôn năm 2018 ước đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng 1,45 lần so năm 2015. Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững được đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia tích cực và đạt kết quả tốt, trong giai đoạn 2014- 2019 trung bình tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 17,6% năm 2015 xuống còn 7,29% năm 2018. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong đồng bào các dân tộc thiểu số đạt kết quả tốt, toàn tỉnh có 62/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40/70 xã thuộc vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt kết quả tốt, tỷ lệ huy động trẻ em là dân tộc Khmer đến trường năm học 2018- 2019 đạt 97%, tăng 1% so năm học 2014- 2015, việc học chữ Khmer được quan tâm; phong trào văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc được quan tâm, nhiều lễ hội được duy trì ở các cấp; phong trào an ninh trật tự trong đồng bào các dân tộc thiểu số được đẩy mạnh.

            Từ các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng. Nhân Đại hội các dân tộc thiểu số các cấp và cấp tỉnh năm 2019, có 87 tập thể và 297 cá nhân tiêu biểu được các cấp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc”, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc và Chủ tịch UBND cấp huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 22 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc sắp tới./.

                                                                                                                                                                                                                                 LK  

 

Số lần đọc: 36