Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang đạt nhiều kết quả tốt
Ngày: 20.10.2019
Đến cuối quý III năm 2019, toàn tỉnh đã đạt 54,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt 4,7% so mục tiêu đến năm 2020 và là một trong 4/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vượt mục tiêu đề ra.

            Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho thấy đây là một trong những phong trào thi đua (PTTĐ) có sức thu hút mạnh mẽ và sự lan tỏa cao nhất trong bởi Nhân dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng hưởng thụ từ kết quả của phong trào. Theo đó, hưởng ứng phát động PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạt phát động PTTĐ “Cán bộ và Nhân dân tỉnh Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” theo 2 giai đoạn, giai đoạn I (2011- 2015) được sơ kết vào năm 2015 và giai đoạn II (2016- 2020), PTTĐ đã được các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, nhiều doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhất là giai đoạn 2016- 2020.

Trao Cờ của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2018

             Từ Phong trào thi đua đã có nhiều cách sáng tạo mang lại hiệu quả cao như mô hình ở xã Tân Hiệp A huyện Tân Hiệp đã xây dựng và ký cam kết thực hiện các phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới từ xã, ấp, tổ nhân dân tự quản đến hộ gia đình qua đó thực hiện đạt hiệu quả cao đã được nhân rộng ra toàn huyện ngay trong gia đoạn I (2011- 2015) và xã Tân Hiệp A là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; mô hình xã hội hóa trong xây dựng đường giao thông nông thôn của huyện Giồng Riềng đã huy động sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng và hoàn thành nhiều con đường nông thôn bằng bê tông kiên cố nhiều năm được Bộ trưởng Bộ Giao thông, vận tải tặng Cờ thi đua, mô hình được nhiều huyện trong tỉnh học tập làm theo; nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hữu cơ, một vụ lúa, một vụ tôm, nuôi cá lồng bè trên biển… mang lại hiệu quả cao góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, phong trào thi đua đã thu hút nhiều hoạt động trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… với nhiều mô hình cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả cao.

            Kết quả Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh đã huy động tổng cộng ước đạt 29.186 tỷ đồng đầu tư trực tiếp vào các công trình xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động từ sự đ1ong góp của nhân dân và doanh nghiệp 4.144 tỷ đồng chiếm 14,2%. Về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tính đến hết quý III/2019 toàn tỉnh có 64/117 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 54,7% (mục tiêu đến năm 2020 đạt 50%), bình quân cả nước trên 52%, khu vực đồng bằng sông Cửu Long 43,78%, huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/ xã, có 01 xã đạt thấp nhất 09 tiêu chí. Hiện tại có 9 huyện thành phố cơ bản đạt 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới như huyện Tân Hiệp (10/10 xã), thành phố Rạch Giá (1/1), Vĩnh Thuận (6/7), Giồng Riếng (15/18), Gò Quao (8/10), Kiên Lương (6/7), Châu Thành (5/9), U Minh Thượng (3/6) và thành phố Hà Tiên (1/2 xã).

            Qua Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, tôn vinh, trong đó khen cấp tỉnh và cấp nhà nước 282 tập thể, cá nhân (10 tập thể và 08 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 44 tập thể và 220 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), ngoài ra hàng trăm lượt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen thành tích đóng góp an sinh xã hội góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

            Phát huy thành tích và khí thế thi đua đã đạt được trong giai đoạn 2011- 2020, hy vọng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020- 2025 của cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng tiếp tục thu được kết quả mới to lớn hơn./.

                                                                                                                                                                                                                              LK 

 

Số lần đọc: 57