Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019
Ngày: 26.12.2019
Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” được các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực đã trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

            Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của UBND tỉnh đã chỉ rõ: Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn tác động và những thách thức, nhưng kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển với mức tăng trưởng khá và ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước.

Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho cac tập thể dẫn đầu PTTĐ của tỉnh năm 2018

            Ngay đầu quý I/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019, trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đều hưởng ứng tích cực bằng việc xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm để tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với thực hiện Chỉ thị 05- của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện 04 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”và phát động PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hòa công sở”, ngoài ra Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức các PTTĐ theo chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn để tập thể, cá nhân thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, từ các PTTĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh năm 2019, nổi bật là:

            Về phát triển KTXH năm 2019, kết quả đạt và vượt kế hoạch (KH) 18/22 chỉ tiêu, 04/22 chỉ tiêu gần đạt KH, một số chỉ tiêu cơ bản như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (giá so sánh 2010) tăng 7,3% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người 2.338 USD, đạt 107,16% KH; công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 01 xã so với KH; tổng kim ngạch xuất khẩu 680 triệu USD, đạt 100% KH; trong năm đã đón 8,78 triệu lượt khách, đạt 105,8% KH tăng 13,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 713 ngàn lượt, đạt 111,5% KH, tăng 19,5% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 11.018 tỷ đồng, đạt 105,5% so dự toán. Chất lượng giáo dục và Đào tạo được nâng lên, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, năm học 2019-2020, có 661 trường học, giảm 12 trường so với năm học 2018-2019, tăng 20 trường đặt chuẩn quốc gia; học sinh 6-14 tuổi đi học so với độ tuổi đạt 96,06%, đạt 100% KH. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện; %, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 86,9%, đạt 100% KH. Giải quyết 36.642 lượt lao động, đạt 104,69% KH; đào tạo nghề cho 32.605 lao động, đạt 103,7% KH, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 03 tiêu chí; từ 15/12/2018 đến 14/11/2019, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ, giảm 67 vụ tai nạn giao thông, làm 78 người chết, giảm 42 người, 86 người bị thương, giảm 40 người so cùng kỳ.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt hạng Nhì Cụm, Khối thi đua năm 2019

            Về kết quả thực hiện 3 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: (1) PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các ngành, các cấp tích cực thi đua thực hiện, tính đến tháng 10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 64/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 54.7%, bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã, huyện Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới. (2) PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2019 được duy trì và thực hiện với sự tham gia của toàn xã hội bằng các việc làm cụ thể, thiết thực đạt kết quả tốt, đến ngày 01/10/2019 tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 2,69%, giảm 1,45% so cùng kỳ 2018. (3) PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2019 thu được kết quả tốt, trong năm có 1.400 doanh nghiệp mới được thành lập, với tổng vốn đăng ký 30.661 tỷ đồng. Hưởng ứng PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hòa công sở”, UND tỉnh đã kịp thời tổ chức Lễ phát động phát động PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”, sau hội nghị phát động tại tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/8/2019 về việc tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, qua đó các cơ quan, địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng PTTĐ tại cơ quan, địa phương mình. Bên cạnh việc thực hiện các PTTĐ thường xuyên, PTTĐ trọng tân do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh còn phát động nhiều chuyên đề/ đợt thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, các lĩnh vực khó cần giải quyết, các ngày lễ lớn, sự kiện lớn tại địa phương như: PTTĐ “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân” năm 2020; PTTĐ “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2019”; PTTĐ “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” tỉnh Kiên Giang; PTTĐ “Cải cách hành chính”; PTTĐ “đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019”; PTTĐ “Xuất khẩu năm 2019”; Đợt thi đua tổ chức tốt Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp “VTV 9 -Bình Điền” lần thứ XIII năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang; đợt thi đua tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019);  đợt thi đua tổ chức tốt Lễ hội truyền thống dân tộc Khmer năm 2019.... các PTTĐ đã được triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham gia hưởng ứng và đăng ký thực hiện.

            Cùng với đổi mới tổ chức PTTĐ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến. Trong năm 2019 tỷ khen thưởng cấp tỉnh cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác đạt 66.5%, tăng 7,5% so 2018, kết quả khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh (từ 05/12/2018 đến 05/10/2019) như sau: Khen cấp Nhà nước, 09 Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động cho 02 tập thể và 02 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 92 cá nhân.  Khen cấp tỉnh, 666 danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 04 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang”; 156 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3.845 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân.

            Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, đã góp phần tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 đã đề ra, trở thành động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                                                                  LK

 

 

Số lần đọc: 222