Quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác
Ngày: 11.12.2017
Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Hội đồng TĐKT Trung ương đã kết thúc tốt đẹp làm việc tại Kiên Giang

            Ngày 04/12/2017, Đoàn Kiểm tra, giám sát do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương  làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Kiên Giang theo Kế hoạch số 25/KH-HĐTĐKT ngày 04/8/2017 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương về kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017. Đoàn Kiểm tra, giám sát đã đi kiểm tra, giám sát tại huyện Tân Hiệp, thăm mô hình sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn Vietgap của Tổ hợp tác Kinh 3A xã Tân Hiệp A có diện tích canh tác 20.000 m² gồm 9 hộ, có giá trị gấp đôi trồng lúa, thăm mô hình nuôi cá Chình của hộ gia đình ông Vi Nhật Quang, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp vớ 9 ao nuôi cho sản lượng 4 tấn cá giống và từ 3-3,5 tấn cá thương phẩm/năm xuất bán ở 20 tỉnh, thành trong cả nước, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/năm, giải quyết trên 10 lao động ổn định tại địa phương; Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng đã làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Tân Hiệp, tại đây Đoàn đã đánh giá cao phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện với kết quả 9/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Tân Hiệp là một trong 3 huyện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới; chiều cùng ngày Đoàn Kiểm tra làm việc với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT trong thời gian tới.

            Phát biểu kết luận cuộc làm việc, ông Lại Xuân Môn, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Tân Hiệp là một trong 3 huyện của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới với cách làm rất sáng tạo, hiệu quả trong thời gian qua. Đánh giá công tác TĐKT của tỉnh trong năm qua, cho thấy: Nhận thức từ người dân tới lãnh đạo xã, huyện, tỉnh về công tác TĐKT rất được coi trọng và xác định TĐKT có vị trí, tầm quan trọng là động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội và nhờ có phong trào thi đua mới có kết quả đạt được như hôm nay; Tỉnh, huyện, xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT, Chỉ thị  số 34-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục về đẩy mạnh công tác TĐKT, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và kịp thời, chủ động triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác TĐKT mới được ban hành trong năm 2017. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT thông qua việc kịp thời ban hành  26 văn bản để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để thực hiện; kịp thời kiện toàn, bổ sung Hội đồng TĐKT, ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể thành viên chỉ đạo các phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá công tác TĐKT, quan tâm mở được 21 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT từ tỉnh tới cơ sở. Tổ chức tốt 03 phong trào thi đua trọng tân do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới có 39/118 xã được công nhận, huyện Tân Hiệp được công nhận huyện nông thôn mới, không nợ đọng xây dựng cơ bản; phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” có 1.140 doanh nghiệp mới được thành lập; phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” đã thu hút hàng trăm tỷ đồng để giải quyết công tác an sinh xã hội; ngoài ra nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực khác được tố chức đạt kết quả góp phần  thực hiện đạt và vướt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Công tác khen thưởng được quan tâm, từng bước nâng lên chất lượng, 2 năm qua các cấp đã khen thưởng gần 10.000 trập thể, cá nhân, trong đó cá nhân không phải là lãnh đạo, quả lý chiếm hơn 57,8%, làm tốt khen thưởng đột xuất; tỉnh rất quan tâm công tác xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến TĐKT; làm tốt công tác phối hợp trong công tác TĐKT. Bên cạnh kết quả đạt được Đoàn Kiểm tra thống nhất với các hạn chế báo cáo đã nêu và lưu ý: Thứ nhất, phong trào thi đua phát triển nhưng chưa đồng đều; thứ 2, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; thứ 3, hoạt động của Hội đồng TĐKT có mặt còn hạn chế; thứ 4, đội ngũ làm công tác TĐKT thiếu ổn định, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, và mong rằng trong thời gian tới Hội đồng TĐKT tỉnh làm tốt 6 nội dung đã đề ra trong báo cáo của tỉnh, tiếp tục quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp công tác, lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, công tác; đưa nội dung triển khai thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thành nội dung công tác TĐKT trong thời gian tới; hoàn thành khen thưởng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

            Thay mặt UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh Kiên Giang đã tiếp thu các ý kiến của Trưởng Đoàn kiểm tra và hứa sẽ chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, yếu kém để đưa công tác TĐKT tỉnh Kiên Giang phát triển trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                            LK

Số lần đọc: 56