Quyết định về tặng thưởng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang -Khen năm - không tiền)
Ngày: 01.03.2019
Số lần đọc: 169