Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Công an tỉnh-Đột xuất)
Ngày: 01.04.2019
Số lần đọc: 91