Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang-Đột xuất)
Ngày: 01.04.2019
Số lần đọc: 80