Quyết định về việc tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang-Khen năm)
Ngày: 01.04.2019
Số lần đọc: 178