Quyết định về việc tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang-Khen năm)
Ngày: 01.04.2019
Số lần đọc: 83