Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang
Ngày: 22.05.2017
Ngày 15/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cho Sở Văn hóa và Thể thao có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
Số lần đọc: 76