Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra
Ngày: 08.11.2019
Ngày 08/11/2019, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và thành công tốt đẹp.

            Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, nhiệm kỳ 2017- 2020 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng có những khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ban TĐKT Trung ương cùng sự đoàn kết, quyết tâm của Chi ủy, lãnh đạo Ban và đảng viên, công chức, nhân viên Ban TĐKT nên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra, cụ thể: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan được xác định là nhiệm vụ trong tâm, năm 2017 và 2018 Ban TĐKT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là đơn vị 2 năm liền dẫn đầu Khối thi đua các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ được UBND tỉnh và Chính phủ tặng Cờ thi đua; tham mưu kịp thời UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ quản lý nhà nước về TĐKT, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, hơn 2 năm qua đã tham mưu UBND tỉnh trình được Chủ tịch nước tặng thưởng 67 Huân chương lao động các hạng (52 tập thể và 15 cá nhân); 241 danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Chính phủ tặng 34 Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng 262 Bằng khen (17 tập thể và 245 cá nhân); UBND tỉnh tặng 361 Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1.688 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, 66 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang”, 10.937 Bằng khen (3.518 tập thể và 7.419 cá nhân). Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 02 cuộc Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ; tổ chức thành công 03 sự kiện lớn về TĐKT gồm Lễ “Đón nhận Huân chương Độc lập” cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang, Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tại tỉnh Kiên Giang; tập trung công tác thẩm định xử lý hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng với kết quả đã thẩm định và hỗ trợ các huyện, thành phố hoàn thành thẩm định trên 1.300 hồ sơ, trong đó có gần 400 hồ sơ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn trình khen thưởng.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban TĐKT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022

            Công tác xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ lãnh đạo Ban trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% đảng viên, công chức, nhân viên. Lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục sữa chữa những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII), phát hiện và nhận dạng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp khắc phục; triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, nhân viên, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo các chuyên đề hàng năm và toàn khóa do cấp trên chỉ đạo và hướng dẫn đạt kết quả, có 100% đảng viên, quần chúng cơ quan đăng ký làm theo; thực hiện sinh hoạt được 10 chuyên đề, tập trung vào các vấn đề khó trong áp dụng các quy định của pháp luật về TĐKT qua đó góp phần nâng lên về nhận thức và chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng; duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng đạt 100% (Nghị quyết 95%), trong nhiệm kỳ đã kết nạp 01 đảng viên mới và hiện nay 100% công chức Ban TĐKT đều là đảng viên. Đảng viên, công chức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 2 năm qua 100% đảng viên đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% công chức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên; Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh”, tập thể Ban TĐKT đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liền.

              Bước vào nhiệm kỳ mới, toàn thể đảng viên chi bộ bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra với các chỉ tiêu cơ bản như: 100% đảng viên và từ 95% quần chúng cơ quan học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức; hàng năm có từ 95% đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên; hàng năm có số đảng viên được giám sát đạt chỉ tiêu theo quy định; đảm bảo sinh hoạt chuyên đề đạt chi tiêu theo quy định và từng bước nâng cao chất lượng; bình quân trong năm có từ 95% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; 90% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và từ 90% công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên, công chức có gia đình riêng đạt chuẩn “gia đình văn hóa”; hàng năm Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; tích cực phối hợp các đoàn thể cơ quan thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn thể.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí, đồng chí Ngô Trấn Nguyên, Đảng ủy viên, Phó Ban TĐKT được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT tái cử chức danh Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đại hội chi bộ Ban TĐKT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2022 đã thành công tốt đẹp và đây là chi bộ thứ 3 trong 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ hoàn thành tổ chức đại hội theo kế hoạch của Đảng ủy Sở đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                    LK

 

Số lần đọc: 48