Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ cấp xã năm 2017
Ngày: 16.08.2017
Sáng nay 16/8/2017, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang, Ban Thi đua - Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

            Dự khai mạc và chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT), Trưởng ban TĐKT.  Lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng gần 130 công chức phụ trách công tác TĐKT các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

            Nội dung tập huấn gồm: Quán triệt Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ 01/10/2017; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn chấm điểm nội dung 3 về thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh;  Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 và Hướng dẫn của Hội đồng TĐKT về việc xét khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn số 455/HD-BTĐKT ngày 02/7/2017 của Ban TĐKT về mẫu báo cáo thành tích và các văn bản đề nghị khen thưởng; Những vấn đề cơ bản về  đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban TĐKT trình bày.

            Đây là lớp thứ hai trong kế hoạch mở 4 lớp tập huấn tại tỉnh của Ban TĐKT trong năm 2017./.

                                                                                                                                                                                                                          HC

Số lần đọc: 181