Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và cán bộ các Hợp tác xã
Ngày: 17.11.2016
Ngày 18/10/2016, Ban Thi đua, Khen thưởng phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho lãnh đạo và cán bộ các Hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh.

Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT tỉnh và công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban TĐKT; ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo và cán bộ phụ trách TĐKT Liên minh HTX cùng hơn 60 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của hơn 40 Hợp tác xã, Quĩ tín dụng nhân dân thuộc khối thi đua của tỉnh.

Ông Trần Thanh Dũng (bên trái), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang thửa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Quĩ tín dụng nhân dân Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: Chuyên đề 1, những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chuyên đề 2, tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chuyên đề 3, một số nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT; Chuyên đề 4, kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày.

Nhân dịp lớp tập huấn này, Ban TĐKT đã công bố và trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị nhất Khối thi đua là Quĩ tín dụng nhân dân Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị đạt hạng nhì là Quĩ tín dụng nhân dân Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá; đơn vị hạng ba là Quĩ tín dụng nhân dân Đông Hòa, huyện Tân Hiệp thuộc Khối thi đua số 1 năm 2016./.

Số lần đọc: 54