Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các Hợp tác xã
Ngày: 13.09.2017
Ngày 13/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các Quỹ tín dụng nhân dân và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Hòn Đất và thành phố Rạch Giá.

            Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2017- 2022 giữa Liên minh Hợp tác xã (HTX) và Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh. Ngày 13/9/2017, lớp tập huấn thứ nhất dành cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Quỹ tín dụng nhân dân và các HTX xã trên địa bàn huyện Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá thuộc khối thi đua của tỉnh được khai mạc, dự tấp huấn có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng ban TĐKT, lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng gần 70 lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Quỹ tín dụng nhân dân và các HTX trên địa bàn huyện Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá.

            Nội dung tập huấn gồm: Nội dung cơ bản của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Đây là lớp thứ nhất trong kế hoạch mở 3 lớp tập huấn công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của các HTX thuộc Khối thi đua của tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                             HC

Số lần đọc: 24