Thành phố Rạch Giá khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày: 28.09.2017
Sáng nay 28/9/2017, UBND thành phố Rạch Giá đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố.

            Dự khai mạc có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT), lãnh đạo phòng Nội vụ và gần 170 đại biểu là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác TĐKT các phường, xã trong toàn thành phố.

            Nội dung hội nghị tập huấn gồm 4 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Chuyên đề 2, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, Hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, giới thiệu những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Các chuyên đề trên do đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Đây là đơn vị cấp huyện thứ 2 thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức phụ trác công tác TĐKT của các đơn vị thuộc và trực thuộc./.

                                                                                                                                 HC

Số lần đọc: 57