Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng huyện Giồng Riềng năm 2016
Ngày: 17.11.2016
Ngày 16/11/2016, UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng; lãnh đạo phòng Nội vụ và hơn 240 đại biểu là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn trong huyện Giồng Riềng.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; Chuyên đề 2, tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chuyên đề 3, kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Các chuyên đề trên do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày.

Đợt tập huấn này vừa phục vụ cho công tác xét khen thưởng năm 2016, đồng thời giúp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua cho các Khối thi đua các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đây là huyện thứ 11 của tỉnh hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc./.

Số lần đọc: 51