• Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả

    Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả”.

  • Khối cơ quan Đảng Trung ương :Triển khai công tác thi đua năm 2014

    (BTĐKT) - Sáng 25/4/2014, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua năm 2014 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương gồm 06 đơn vị: Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối các doanh nghiệp Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.